Teedeehitus ja pinnasetööd

Kaurits - Teedeehitus, pinnasetööd, kaevetööd, 3D infraehitus

Kaurits teostab erinevaid keskkonna- ja taristuehitusprojekte töövõtu korras ning pakub komplekslahendusi 3D masinjuhtimises infratööde täiuslikuks ja kvaliteetseks teostamiseks.

Kaurits on pika tegevusaja jooksul pinnase- ja kaevetööde valdkonnas omandanud põhjaliku kogemustepagasi. Ettevõtte meeskond on alltöövõttu teostanud suurtel teede- ja taristuehitusobjektidel. Aasta-aastalt on ehitustööde osakaal suurenenud. Täna tegelebki algselt rasketehnika rendiga alustanud ettevõte peamiselt ehituse töövõtuga.

Pinnasetööd ja kaevetööd

Kui pinnasetöödel on märksõnadeks suur maht, mastaapsus ja pingeline tähtaeg, on Kaurits kindlasti esimesi partnereid. Meie masinapark on ideaalne suuremahuliste kaevetööde teostamiseks. Seni tehtust võiks esile tuua järgmised tööd: Sillamäe sadama täitetööd, Kiviõli tuhamäe katmine, Torma prügila ehitus ja Kaitseväe Keskpolügooni Rakebibaasi harjutusväljakute ehitus (kõik tööd).

Paepinnase piikamisel on Kaurits olulisemaid töövõtjaid Eestis. Kaurits on teostanud suuremahulisi ja keerukaid roksoneerimistöid järgmistel objektidel: Ülemiste ärikeskuse vasakpöörde tunneli ehitus (Ülemiste liiklussõlm), Peterburi mnt 2 ärikeskuse (Pro Kapitali ärikeskus) süvendi rajamine (kõik tööd), Jüri-Kurna liiklussõlme paekivi süvendite ja kraavide rajamine.

Teede ja platside ehitus

Kaurits on alltöövõttu teostanud suurtel tee-ehitusobjektidel nagu Tallinn-Narva mnt Liiapeksi-Loobu teelõigu rekonstrueerimine ja Loo-Maardu teelõigu ehitusel (kogujatee ehitus).

Hoonete ehitusel pakume üldjuhul täistöövõttu: pinnasetööd (väljakaeved, täitetööd), aluste ehitus (vundamentide aluste ehitus), teekonstruktsioonide rajamine (liiv- ja kildaluste ehitus, äärekivide paigaldus) ja terriooriumi heakorrastus ning haljastus. Suuremad üldehituse vallas teostatud objektid on Tondiraba jäähalli ehitus Tallinnas, Maxima logistikakeskuse ehitus Rae vallas.

Metsateede ehitus

Metsateede ehitusel on Kauritsa teostatud objektid: RMK Kaitseväe Keskpolügooni harjutusväljade teede ehituse I etapp, Kaitseväe Sirgala harjutusväljade teede ehitus (teostasime kõik tööd), RMK Metsamäe tee ja Ranna tee rekonstrueerimine Matsalus (teostasime kõik tööd), RMK Vanatrassi tee rekonstrueerimine (teostasime kõik tööd).

Põllumajandusehitus

Põllumajanduses on Kaurits töövõtu korras teostanud erineva suurusega pinnase- ja teetöid lautade ehitusest kuni vedelsõnnikuhoidlateni (laguunid). Meie teostatud on mullatööd, teede ja platside ehitus järgmistel objektidel: Mangen PM OÜ Koksvere piimafarmi kompleksi ehitus (ka trasside rajamine), Palu veisefarmi ehitus Sargveres, Taikse silohoidla ehitus, Sadala silohoidla ehitus, lisaks laguunide ehitus Juurus ja Kantkülas.

Vesiehitustööd

Siseveekogude ja sadamaehituse valdkonnas saame esile tuua järgmisi objekte: Paldiski Lõunasadama territooriumi rajamine kai nr 6 tagalasse (peatöövõtt), Sillamäe sadama ehitustööd, Kambja järve saneerimine (teostasime kõik tööd) ja Laaksaare sadama rekonstrueerimine (pinnasetööd, muuli ehitus, kaldakindlustuste rajamine).

Kauritsa teostatud referentsobjektidest saab illustreeritud ülevaate lehel Projektid.
Ehitusosakonna juhtivtöötajate kontaktid on lehel Meeskond.

Uudised

Kauritsa masinapark täienes pika mastiga ekskavaatoriga

01. mai 2013

Kauritsa masinaparki lisandus pika mastiga 35-tonnine roomikekskavaator Hyundai 290 LC-9. Kopaulatus ettepoole on 18 meetrit ja kaevesügavus ligi 15 meetrit. Pika mastiga (pika noolega) ekskavaator on sobilik hüdrotehnilisteks töödeks ja tarvilik lisa muudel suurt haardeulatust nõudvatel kaeve- ja planeerimistöödel.

OÜ Kaurits on MSB Corporation hüdrovasarate edasimüüja Eestis

30. aprill 2013

Alates aprillist 2013.a. oleme MSB Corporation hüdrovasarate ja lisaseadmete edasimüüjaks Eestis.