Ettevõttest

Ettevõttest

Tutvustus

Rasketehnika rendile spetsialiseerunud osaühing Kaurits loodi 1998. aastal. Alates 2006. aastast kuulub Kaurits börsifirma Nordecon AS kontserni. Alates 2018. aasta sügisest on Kaurits Nordecon AS 100% tütarettevõte.

OÜ Kaurits peamised tegevusvaldkonnad on suuremahulised kaevetööd, seal hulgas teedeehitus, keskkonnaehitus ja sadamaehitus ning rasketehnika rent. Teenuste hulka kuuluvad veel buldooserite ja roomikekskavaatorite remont, varuosade ja lisaseadmete müük ning 3D modelleerimine ja masinjuhtimine.

Kaurits on tuntud kvaliteetse renditeenuse pakkujana. Kauritsa masinapargis on ligi 40 ühikut tehnikat (roomikekskavaatorid, buldooserid, pinnaserullid). Tehnikat juhivad oma ala parimad operaatorid. Suur osa masinapargist on varustatud 3D masinjuhtimisega. Koos võimekusega 3D-modelleerida ehitusprojekte teeb see Kauritsast ainulaadse ettevõtte nii Eesti turul kui kaugemal.

Ehituse töövõtul on Kaurits keskendunud suuremahuliste pinnase- ja kaevetööde teostamisele nii pea- kui alltöövõtu korras. Kauritsa võimas masinapark, oskuslikud operaatorid, insenertehniline personal ja pikaaegne kogemus võimaldavad teostada kvaliteetselt ja tähtaegselt kuitahes keerukaid pinnasetööde projekte.

Kokku töötab Kauritsas ligi 60 oma ala parimat spetsialisti.

OÜ Kaurits on Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige.

Kvaliteet

Kaurits OÜ eesmärgiks on integreeritud juhtimissüsteemi abil tagada tööde valmimine vastavalt kliendiga kokkulepitule, nõuetekohaselt, usaldusväärselt, professionaalselt, keskkonnahoidlikult ja ohutult tagades tellija, töötajate, omanike jt huvipoolte rahulolu.

Kaurits OÜ-s loodud ja juurutatud juhtimissüsteemi vastavust kvaliteedijuhtimissüsteemi standardi ISO 9001 ja keskkonnajuhtimissüsteemi standardi ISO 14001 nõuetele kinnitavad AS Metrosert poolt välja antud sertifikaadid:

ISO 9001:2015ISO 14001:2015

Kaurits OÜ kvaliteedi, keskkonna- ja töökeskkonnaalased juhtpõhimõtted:

 • tegutseme vastavuses õigusaktide ja muude ettevõttele kohalduvate nõuetega;
 • tõstame usaldusväärsust läbi tegevuste läbipaistvuse, õigluse ja eetilisuse;
 • hindame riske ja otsime võimalusi parendamiseks kogu teenuse elutsükli ulatuses;
 • pakume uuenduslikke ja jätkusuutlikke lahendusi;
 • oleme paindlikud ja kaasaskäivad turu muutuvate trendidega;
 • tõstame töötajate pädevust ja panustame arengusse ning vastutustundlikkusse;
 • parendame töökeskkonda ja rakendame meetmeid töötajate töövõime tagamiseks;
 • kasutame keskkonnasäästlikke tehnoloogiaid, mehhanisme ja materjale;
 • ohjame, võimalusel väldime või vähendame ohustavate tegurite kahjulikke mõjusid;
 • tõstame töötajate ja koostööpartnerite keskkonna- ja tööohutusalast teadlikkust;
 • parendame järjepidevalt juhtimissüsteemi, et suurendada toimivust ja tulemuslikkust.

Väärtused

Väärtustame kokkulepetest kinnipidamist. Soovime olla tellijale parim partner pinnasetööde teostamisel. Oleme usaldusväärsed, paindlikud ja valmis pingutama eri osapooli rahuldava lõpptulemuse nimel.

Kronoloogia

1998 – loodi osaühing Kaurits
2006 – Eesti Ehituse (Nordecon) tütarettevõte AS Aspi omandab enamusosaluse Kauritsas
2007 – Kaurits omandab enamusosaluse ettevõttes DSN Ehitusmasinad OÜ
2009 – Kaurits ja DSN Ehitusmasinad OÜ ühinevad
2018 – Nordecon AS omandab 100% osaluse Kauritsas