3D modelleerimine ja masinjuhtimine

3D masinjuhtimine, ka 3D masinkontroll (ing k. machine control) on teedeehituses kasutatava tehnika automaatika, mis juhib mehhanismi tööorganit operaatorist sõltumatult vastavalt 3D pinnamudelile. Piltlikult öeldes buldooser teab täpselt kuidas tera hoida, et materjal planeeritaks vastavalt projektile. Masina operaator peab vaid sõitma ja nupule vajutama. Täpsed kõrgused ja kalded paneb paika 3D masinjuhtimise automaatika.

Masinjuhtimise tehnoloogia vajab ruumis määramiseks positsioneerimissüsteemi. Selleks kasutatakse üldjuhul GPS/GNSS positsioneerimist. Lisaks satelliitidele on vaja piisava täpsuse saamiseks kasutada kohalikku baasjaama, mis edastab masinale parandeid. Juhtumitel, kui taevas on kaetud (siseruumid) või satelliitlevi on takistatud (kõrgete hoonete ääres, metsa servas), kasutatakse elektrontahhümeetrit.

3D projekteerimine ja BIM

3D automaatikaga varustatud ehitusmasinad (buldooser, ekskavaator, greider jms) kasutavad töötamiseks ruumilist pinnamudelit (ing k. 3D surface). Käesoleval ajal on valdav osa projektidest veel tasapinnalised 2d joonised. Kuid viimastel aastatel on tehtud jõudsaid edusamme BIM (ing k. building information modeling) tehnoloogia arendamisel üldehituse vallas. Riigi Kinnisvara AS on korraldanud mitmeid projekteerimishankeid nõudega kasutada BIM mudelprojekteerimist. Sarnaselt üldehitusele uuritakse ja arendatakse teedeehituses infraBIM tehnoloogiat. 3D infraehituse vallas on teinud eesrindlikku arendustööd just põhjamaad. Eestis on suurimaid infraehituse tellijaid Maanteeamet, kelle eestvedamisel näeme lähiaastatel tõenäoliselt 3D projekteerimise kasvu ka teedeehituses.

Kui projekteerimises on hüpe 3D maailma paljuski veel ees — seda eriti teedeehituses — siis töömaal on Kaurits olnud valmis juba aastaid. Praegusel ajal ei ole suured taristuobjektid ilma 3D masinjuhtimiseta enam mõeldavad. 3D automaatika teeb töö oluliselt kiiremaks ja täpsemaks kui traditsioonilised töövõtted (laserid, tokid, geodeedid vms). Mehhanismi operaator teab arvuti ekraani abil täpselt millises töölõigus ta asub, mida ja kui sügavalt on vaja kaevata või planeerida. Eksimise võimalus on õige pinnamudeli abil välistatud – samamoodi igasugune liigne töö ja raiskamine.

Kauritsa 3D masinjuhtimise ja 3D modelleerimise võimekus

Kaurits on 3D masinjuhtimise vallas Eestis ainulaadne ettevõte. Omame 3D automaatikaga ümberkäimisel rohkem kui kümne aasta pikkust kogemust. Meil on suurim 3D seadmetega varustatud tehnikapark. Paigaldame oma ekskavaatoritele ja buldooseritele 3D seadmed ise. Lisaks koostame kõik 3d mudelid ehk modelleerime 2d projektid masinatel kasutamiseks sobivasse formaati.

Kaurits kasutab oma tehnikapargis maailma juhtiva masinkontrolli tootja Topcon seadmeid. Topcon seadmete maaletooja Eestis on Hades-Invest OÜ, kellega Kaurits teeb tihedat koostööd.

Lisaks on vajadusel meie töödejuhid varustatud geodeetilise mõõteriistaga. Kasutame reaalaja (RTK) GPS tehnoloogial põhinevat rooverit. Teostame ise väljamärkimisi ja teostusmõõtmisi. Keerukamatel objektidel annab see palju lisaväärtust. Kaurits on praktiliselt reaalajas võimeline teostama pinnasetööde mahuarvutusi. Kiiresti muutuvate projektlahenduste korral suudame tavaliselt koheselt reageerida, kas mudeli muutmisega või teha uuenenud info väljamärkimist ja kontrolli koheselt platsil.

Väljapaistvad 3D referentsobjektid

Kuna lisaks omaobjektidele pakume 3D teenust ka renditehnikal, siis oleme modelleerinud (ja muu hulgas parandanud) väga palju erinevaid taristuprojekte. Töövõtu korras on olnud keerukamad Kiviõli tuhamäe katmine ja Liiapeksi-Loobu teelõigu remont. Kiviõli tuhamäe katmisel kasutasime pinnasemahtude täpseks analüüsiks laserskaneerimist (teostasime mudelpindade analüüsi põhjal uue mäe pinnamudeli, et olemasolev materjal täpselt jaotada). Liiapeksi-Loobu oli üle 20 km pikk joonobjekt, kuhu tuli rajada spetsiaalne baasjaamade võrk. Lisaks oli väljakutsuv teostada aerolaserskaneerimise andmestiku põhjal projekteeritud objekti.

Kontakt


Taavi Müntel

GPS-peaspetsialist (3D modelleerimine, masinjuhtimine)

+372 5333 4076