Ehituse töövõtt

Ehituse töövõtt

Kauritsa peamiseks tegevusalaks on keskkonna- ja taristuehitusprojektide töövõtu korras teostamine. Kaurits on spetsialiseerunud suuremahuliste kaevetööde teostamisele. Seal hulgas teedeehitus, keskkonnaehitus ja sadamaehitus.

Kaurits on pika tegevusaja jooksul pinnase- ja kaevetööde valdkonnas omandanud põhjaliku kogemustepagasi. Ettevõtte meeskond on omajõududega töid teostanud suurtel teede- ja taristuehitusobjektidel. Aasta-aastalt on ehitustööde osakaal suurenenud. Täna tegelebki algselt rasketehnika rendiga alustanud ettevõte peamiselt ehituse töövõtuga (peatöövõtt, alltöövõtt).

Kaevetööd

Kui pinnasetöödel on märksõnadeks suur maht, mastaapsus ja pingeline tähtaeg, on Kaurits kindlasti esimesi partnereid. Meie masinapark on ideaalne suuremahuliste kaevetööde teostamiseks.

Paepinnase piikamisel on Kaurits olulisemaid töövõtjaid Eestis. Kaurits on teostanud suuremahulisi ja keerukaid roksoneerimistöid järgmistel objektidel: Ülemiste ärikeskuse vasakpöörde tunneli ehitus (Ülemiste liiklussõlm), Peterburi mnt 2 ärikeskuse (Pro Kapitali ärikeskus) süvendi rajamine (kõik tööd), Jüri-Kurna liiklussõlme paekivi süvendite ja kraavide rajamine, Lennujaama trammitee paesüvendite rajamine (sh Trammiliini nr 4 tagasipöördering ja trammiliini tunnel), Tallink Tennisekeskuse paesüvend ja killustiku tootmine. Pooleliolevatest projektidest saab esile tuua Balticconnectori gaasitoru ehituse pinnasetööd.

Põllumajandusehituses on Kauritsal muuhulgas kogemus vedelsõnnikuhoidlate rajamisel (laguunid). Meie teostatud on kaevetööd järgmistel objektidel: Mangen PM OÜ Koksvere piimafarmi kompleksi ehitus (ka trasside rajamine), Palu veisefarmi ehitus Sargveres, Taikse silohoidla ehitus, Sadala silohoidla ehitus, lisaks laguunide ehitus Juurus ja Kantkülas.

Teedeehitus

Kaurits on alltöövõttu teostanud suurtel tee-ehitusobjektidel nagu Tallinn-Narva mnt Liiapeksi-Loobu teelõigu rekonstrueerimine ja Loo-Maardu teelõigu ehitusel (kogujatee ehitus), Tallinna ringtee T11 Juuliku liiklussõlme rekonstrueerimistööd.

Kinnistu siseste teede ja platside ehitusel pakume üldjuhul täistöövõttu: pinnasetööd (väljakaeved, täitetööd), aluste ehitus (vundamentide aluste ehitus), teekonstruktsioonide rajamine (liiv- ja kildaluste ehitus), kivitööd (äärekivide paigaldus), liikluskorraldus ja terriooriumi heakorrastus ning haljastus, asfalteerimistööd.

Suuremad kinnistusiseste teede ja platside objektid on Tondiraba Jäähalli ehitus Tallinnas, Maxima logistikakeskuse ehitus Rae vallas, Tallink Tennisekeskus Lasnamäel, Ramirent Logistikakeskus (peatöövõtt), Tallinna Lennujaama parkimismaja.

Metsateede ehitusel on Kauritsa teostatud objektid: Kaitseväe Keskpolügooni harjutusväljade teede ehituse I etapp, Kaitseväe Sirgala harjutusväljade teede ehitus (teostasime kõik tööd), Luha ja niidu teede korrastamine Matsalu rahvuspargis (teostasime kõik tööd), RMK Vanatrassi tee rekonstrueerimine (teostasime kõik tööd).

Keskkonnaehitus

Kauritsa keskkonnaehituse valdkonnad: pinnase jääkreostuse likvideerimistööd, prügilate sulgemine, veekogude elukeskkonna parandamistööd (vesiehitus, kalapääsude rajamine, järvede saneerimine, paisude likvideerimine). Olulisematest töödest saame esile tuua Kiviõli tuhamägede katmine, Torma prügila sulgemistööd, Kambja järve saneerimine, Vedelä kalapääsu rajamise projekteerimis-ehitustööd, Pajuveski paisjärve paisu kalapääsu ehitustööd. Käimasolevatest projektidest Kroodi oja jääkreostuse likvideermise tööd Maardus.

Sadamaehitus

Sadamaehituse valdkonnas saame esile tuua järgmisi objekte: Sillamäe sadama ehitustööd, Paldiski Lõunasadama territooriumi rajamine kai nr 6 tagalasse, Laaksaare sadama rekonstrueerimine (pinnasetööd, muuli ehitus, kaldakindlustuste rajamine), Kaberneeme sadama I etapi rekonstrueerimistööd, Karepa sadama ehitustööd.

Kauritsa teostatud referentsobjektidest saab illustreeritud ülevaate Tehtud tööde lehel.