Kõik tööd
Pilt puudub

Võõbu–Mäo teelõigu ehitus

Pinnasetööde teostamine Tartu maantee Võõbu–Mäo teedeehituse objekti Võõbu–Anna lõigus pikkusega 10 km. Tööde käigus teostatakse maaparandustööd, rajatakse uue teelõigu muldkeha ning paigaldatakse truubid.

Asukoht: T2 Võõbu-Mäo
Tellija: GRK Infra AS
Valmimise aasta: 2021