Uudised

 • Roomassaare sadama kaide laiendustööd

  Nordecon AS kontserni ettevõte OÜ Kaurits ja AS Saarte Liinid sõlmisid töövõtulepingu ehitustöödeks Roomassaare sadamas. Ehitustööde raames rajatakse kaile nr 1 laiendus kauba ladustamise maa-alaks ning kaide nr 2 ja 3 laiendus, millega luuakse laiem liikumistee kauba transportimiseks sadamakaidele. Lepingu maksumus on ligikaudu 2,6 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Tööd valmivad 2022. aasta maikuus.

 • Võõbu–Mäo teelõigu ehitustööd

  AS Nordecon kontserni ettevõte Kaurits OÜ sõlmis GRK Infra AS’iga töövõtulepingu pinnasetööde teostamiseks Tartu maantee Võõbu–Mäo teedeehituse objektil Võõbu–Anna lõigus pikkusega 10 km. Tööde käigus teostatakse maaparandustööd, rajatakse uue teelõigu muldkeha ning paigaldatakse truubid. Tööde maksumus on ligikaudu 9,5 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Ehitustööd lõppevad 2021.a. teisel poolaastal

 • Kaurits on Nordecon AS 100% tütarettevõte

  Nordecon AS omandas 34% suuruse vähemusosaluse tütarettevõttes OÜ Kaurits. Seni kuulus Nordecon AS-le 66% suurune osalus. Tehingu eesmärk on kontserni ehitustegevuse juhtimise efektiivsuse tõstmine taristuehituse valdkonnas. Tehingu järgselt kuulub Nordecon AS-ile OÜ-s Kaurits 100%-line osalus.

 • Kaurits rekonstrueerib Ringsu sadama Ruhnu saarel

  Kaurits OÜ ja Saarte Liinid AS sõlmisid lepingu Ringsu sadama väikelaevade sadama laiendustööde teostamiseks. Tööde käigus süvendatakse olemasolev akvatoorium ja paigaldatakse kaks uut ujuvkaid. Rajatakse uute ujuvkaide teenindamiseks välisveevarustus ja elektrivarustus ja heakorrastatakse sadamaala. Ringsu sadama ehitustööd algavad käesoleva aasta sügisel ja lõppevad 2019. aastal. Tööde tulemusena saab Ruhnu saarel asuv Ringsu sadam 30 uut […]

 • Kaurits hakkab likvideerima Kroodi oja jääkreostust

  Kaurits OÜ ja Soome ettevõte Savaterra OY sõlmisid lepingu Kroodi oja jääkreostuse ohutustamise tööde ehitustööde teostamiseks. Kroodi oja piirkonnast kaevatakse välja ca 75 000 m3 raskmetallidega reostunud pinnast (As, Zn, Cu, Pb, Cd) ja 47 000 m3 naftasaadustega reostunud muda. Naftasaadustega reostunud pinnased puhastab Savaterra OY termotöötluse teel. Tööd algavad 2018. aasta alguses. Projekti lõpptähtaeg […]

 • Kauritsa masinapark täienes pika mastiga ekskavaatoriga

  Kauritsa masinaparki lisandus pika mastiga 35-tonnine roomikekskavaator Hyundai 290 LC-9. Kopaulatus ettepoole on 18 meetrit ja kaevesügavus ligi 15 meetrit. Pika mastiga (pika noolega) ekskavaator on sobilik hüdrotehnilisteks töödeks ja tarvilik lisa muudel suurt haardeulatust nõudvatel kaeve- ja planeerimistöödel.