Kaurits hakkab likvideerima Kroodi oja jääkreostust

27.11.2017

Kaurits OÜ ja Soome ettevõte Savaterra OY sõlmisid lepingu Kroodi oja jääkreostuse ohutustamise tööde ehitustööde teostamiseks. Kroodi oja piirkonnast kaevatakse välja ca 75 000 m3 raskmetallidega reostunud pinnast (As, Zn, Cu, Pb, Cd) ja 47 000 m3 naftasaadustega reostunud muda. Naftasaadustega reostunud pinnased puhastab Savaterra OY termotöötluse teel.

Tööd algavad 2018. aasta alguses. Projekti lõpptähtaeg on oktoober 2021.