Kaurits on Nordecon AS 100% tütarettevõte

16.10.2018

Nordecon AS omandas 34% suuruse vähemusosaluse tütarettevõttes OÜ Kaurits. Seni kuulus Nordecon AS-le 66% suurune osalus. Tehingu eesmärk on kontserni ehitustegevuse juhtimise efektiivsuse tõstmine taristuehituse valdkonnas. Tehingu järgselt kuulub Nordecon AS-ile OÜ-s Kaurits 100%-line osalus.